Герб Ічнянського району

КАЧАНІВКА   ::   ТРОСТЯНЕЦЬ


ЗАПОВІДНИКИ
На головну
Ічнянський національний природний парк

Поштова адреса:вул. Леніна, 23, м.Ічня, Чернігівська область, Україна, 16700
Тел./факс: (04633) 2-51-75
e-mail: ichn_park@cg.ukrtel.net
Директор: Шульга Олександр Олександрович


Фото Миколи Черепа
Ічнянський національний природний парк створений відповідно до Указу Президента України від 21.04.2004р. на території Ічнянського району Чернігівської області. Парк розташований на південному заході від м.Ічні. Загальна площа національного парку становить 9665,8 гектарів, в тому числі 4686,1 га земель, що надаються йому в постійне користування, та 4979,7 га земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів.
Метою створення парку є збереження, відтворення та раціональне використання типових і унікальних природно-ландшафтних та історико-культурних комплексів у верхів’ях р.Удай, що мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, рекреаційну та естетичну цінність в регіоні.
Територія Ічнянського національного природного парку поділена на два природоохоронні науково-дослідні відділення: Хаєнківсько-Заудайське (1568,4 га) та Будянсько-Сезьківське (1250,8 га).
Передісторія створення Ічнянського національного природного парку тривала понад 20 років.
1987 року Інститутом ботаніки при Академії наук Української РСР був розроблений проект за яким парк планувалося створити на території Ічнянського і Прилуцького районів, на південний захід від міста Ічні, площею 25 тисяч гектарів у верхній течії річки Удай.
Фото Миколи Черепа
1988 року був опублікований проект парку розроблений науковцями Гіпрограду. Відповідно до цього проекту Ічнянський національний природний парк мав би бути площею 15 тисяч гектарів.
22 вересня 1994 року Верховна Рада затвердила програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні. Цією програмою було передбачено створення на території Чернігівської області до 2001 року двох національних парків “Ічнянського” і “Мезинського”. Було зроблено вибірку земельних ділянок під національний парк “Ічнянський”, одержано дозволи на його створення від Мінекобезпеки України та Чернігівської обласної ради. За цією програмою парк передбачався площею понад 70 тисяч гектарів.
У 2002 році науковим центром заповідної справи при Міністерстві екології та природних ресурсів України був розроблений проект створення Ічнянського національного природного парку. Саме цей проект і був втілений в життя 21 квітня 2004 року.
Фото Миколи Черепа
В системі фізико-географічного районування основна територія національного природного парку знаходиться в межах Ніжинсько-Бахмацького району Північно-Дніпровської терасової низовинної області Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції Лісостепової зони, а територія Дендрологічного парку “Тростянець”, який входить до складу парку без вилучення і знаходиться на відстані близько 50 км від основної території – в межах Ічнянсько-Лохвицького району Північно-Полтавської підвищеної області Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції.
За геоботанічним районуванням України, Ічнянський національний природний парк знаходиться в Прилуцько-Лохвицькому геоботанічному районі Роменсько-Полтавського геоботанічного округу лучних степів, дубових, грабово-дубових (на заході) та дубово-соснових (на терасах річок) лісів і евтрофних боліт Лівобережнопридніпровської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області Лісостепової зони.
Фото Миколи Черепа
У системі зоогеографічного районування територія національного парку знаходиться в межах Лівобережної підділянки, ділянки Східно-Європейського листяного лісу та лісостепу, району Мішаного, листяного лісу та лісостепу, Східно-Європейського округу, Європейсько-Західносибірської лісової провінції, Бореальної Європейсько-Сибірської підобласті, Палеарктичної області.
Рельєф парку рівнинний. На заході – це плоскохвиляста, слабо розчленована рівнина з незначною кількістю балок та річкових долин, а на сході місцевість поступово підвищується і переходить у відроги Середньоросійської височини. Складена ця територія осадовими породами неогенового віку, представленими переважно пісками та глинами.
Клімат території парку помірно континентальний з м’якою зимою та теплим літом. Середньорічна температура становить +5,7- +6?С, пересічна температура січня – -7?С, липня – +19?С. Середнє число днів з температурою понад +10?С, становить 158 днів, а з температурою –10?С, і нижче – 45днів. Територія парку характеризується помірною зволоженістю. Середня кількість опадів становить 566 мм на рік, у тому числі 70% випадає в теплий період року. Висота снігового покриву становить 15-17 см.
По території парку протікають дві річки: Удай та Іченька.
Фото Миколи Черепа
Річка Удай є правою притокою р.Сули. Її довжина становить 327 км, – площа басейну – 7030 км?. Удай бере початок поблизу с.Рожнівка Ічнянського району і протікає Придніпровською низовиною. Заплава Удаю заболочена, на окремих ділянках осушена. Живлення річки мішане з переважанням снігового. Замерзає на початку грудня, а скресає наприкінці березня. Основними притоками є Перевід, Іченька, Смош та Лисогір.
Іченька – ліва притока р.Удай. Її довжина – 28 км, площа басейну – 167 км?. Живлення річки мішане. Замерзає Іченька на початку грудня, а скресає у березні. На протязі русла, річка утворює багато заплав, боліт а також штучних водойм (ставків). Тихі води ховаються в заростях очеретів, а її плесом можна милуватися лише подекуди на невеличких відкритих ділянках. Свою назву річка отримала за часів монголо-татарської навали. По берегах Іченьки росли віковічні ліси, на заплавних луках буяли соковиті трави. На цих луках татари випасали своїх коней, а на водопій водили їх до річки. Слово „ічень” – татарського походження і означає водопій. Так виникла назва річки – Іченька, а поселення, що утворилося на березі з часом отримало назву Ічня.
Територія парку цікава насамперед тим, що він знаходиться на півночі Лісостепу. Завдяки цій особливості тут зустрічаються типові бореальні та лісостепові види, які знаходяться на межі своїх ареалів. Досить поширені тут види характерні для узлісь. Це пояснюється тим, що в лісовому покриві переважають ліси. Лісові масиви національного парку невеликі і розсіяні відносно рівномірно по всій території.
Особливий дар природи на прилеглих до парку територіях – це родовище бішофіту, яке є унікальним за своїми запасами та лікувальними властивостями.
Фото Миколи Черепа
До складу Ічнянського національного природного парку входить дендрологічний парк загальнодержавного значення “Тростянець” – один з найкращих в Європі за своєю художньою цінністю. Він є найбільшим в Україні за площею. Дендропарк “Тростянець” – один із важливих дендрологічних центрів. Це визначна база для наукової роботи з паркознавства, дендрології, насінництва. Це справжній музей природи. Тут в натурі представлені близько 1700 деревних та чагарникових порід і їх різновидів, 250 сортів декоративних квіткових рослин. За чисельністю садово-декоративних форм хвойних дерев, а їх тут більше ніж 100, парк займає перше місце в Україні. На території дендропарку діє дитячий ендокринологічний санаторій „Тростянець”. Дендропарк є популярним об’єктом туризму та екскурсій.
На Ічнянщині збереглися численні пам’ятки історії та культури які є невід’ємною частиною місцевого пейзажу: кургани, церкви.
Поблизу Ічнянського національного природного парку розміщений національний історико-культурний заповідник „Качанівка”. Палацо-парковий ансамбль у Качанівці є унікальною пам’яткою ландшафтного мистецтва, історії та архітектури кінця 18 ст. – початку 20ст. Тут черпали натхнення для своєї творчості М. Гоголь, В. Штернберг, М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Марко Вовчок, П. Куліш, І. Репін та багато інших діячів культури. Неодноразово його відвідував і Т. Г. Шевченко. Палац є і своєрідним музейним центром з чудовою картинною галереєю.
Фото Миколи Черепа
В с. Сваричівка знаходиться пам’ятка дерев’яної монументальної архітектури – Успенська церква 1709 року. В місті Ічні є дві церкви та дзвіниця 19ст., а в селі Заудайка збереглась мурована Покровська церква 1910 року, її стіни прикрашають високохудожні розписи з зображеннями давньоруських князів та святих.
Природу та історію Ічнянщини розкриває експозиція історико-краєзнавчого музею в м. Ічні.
На відстані 25 км від національного парку, в с. Петрушівка, знаходиться осередок зеленого туризму „Соколиний хутір”.
Для тих, хто бажає відпочити і помилуватись красою природи Ічнянської землі на території національного парку обладнано місця короткострокового відпочинку.
Добиратись міжміським автобусним сполученням (з м. Києва, Чернігова, Ніжина).
Готелі розташовані за такими адресами:
Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Першотравнева, 1 тел.: 8(04633)2-16-43
Чернігівська обл., м. Ічня, площа Т. Шевченка, 1а тел.: 8(04633)2-13-87

Фото М.Черепа
КАЧАНІВКА  ::  ТРОСТЯНЕЦЬ